IMG_20191023_181431.jpg
WH Sportskarate

Hos WH Sportskarate underviser vi karate fra både Shotokan og Shito Ryu. Begge stilartene har bakgrunn fra karate som opprinnelig kommer fra Japan. WH Sportskarate fokuserer både på kata (grunnleggende teknikker), og utvikle ferdigheter hos medlemmene for kumite (sparring). 

Karate krever utholdenhet, disiplin og stor respekt for hverandre og enn selv. Vi ønsker å være en klubb som passer for alle uansett alder eller form, og hvor alle deltar på det nivået de er på.